Požární ochrana očima dětí

Ve čtvrek 5.3. se sešli všichni malí hasiči i nehasiči na hasičské klubovně. Děti malovaly nejrůznější obrázky na téma HASIČI.