Sbírání odpadků

Starší žáci se ve čtvrtek 9.4. (ne)dobrovolně rozhodli uklidit příjezdouvou cestu na Lhotu.