Školení zásahové jednotky

V sobotu 14.3. proběhlo školení zásahové jednotky sboru.