Výroční schůze

Dne 8.1  se v přísálí v Kulturním domě  ve Lhotě uskuteční výroční valná hromada sboru. Začátek v 18:00.