Výroční valná hromada sboru za rok 2014

Zveme všechny členy sboru na valnou hromadu za rok 2014, která se uskuteční v pátek 9.1. 2015 od 18 hodin v přísálí kulturního domu ve Lhotě. Děkujeme za Vaši účast.