Výroční valná hromada

Zveme všechny členy na Výroční valnou hromadu, která se koná 9.1. 2015 od 18 hodin v přísálí Kulturního domu ve Lhotě.